Isten szava
 Önkritika, nevelés
Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Korintusi I. levél 11, 31-32
Pál apostol itt az önkritikáról beszélt, egy olyan ítéletalkotásról beszél, amikor az ember a saját maga szellemi, erkölcsi állapotát, életmódját, szokásait, gondolkodásmódját, tetteit megítéli. A megítélésnek pedig a következő a célja, hogy az ember szétválassza a megítélés következtében önmagában a jót a rossztól. Hogy a szétválasztás következtében a jót utána megerősítse , a rosszat pedig kivesse magából, vagyis felszámolja magában. Ha nem töltöd be ezt a feltételt, vagyis nem ítéled meg magad, akkor ez nem működik a te életedben, vagyis a világra vonatkozó kárhoztató ítélete alatt maradsz. De ha megítéled magad, akkor megszabadulsz attól amit Isten kimondott a világra vonatkozóan.Most pedig pontosan az Istennek az a tökéletes akarata, hogy megszabaduljunk attól a kárhoztató ítélet alól, amit Isten kimondott az egész világra, mert a világ Isten ítélete alatt áll. A biblia azt mondja, hogy az emberben, és az egész világban a jó és a rossz össze van keveredve, a konkoly és a gabonamag egymás mellett él, és ezért az emberekben a jó csak akkor tud fejlődni, hogy ha saját maguk életében folyamatosan ítéletet gyakorolnak, tehát ítélet alá rendelik magukat. Ez egy folytonos cselekedet nem alkalmi! Amikor Jézusra kimondták a halálos ítéletet, a világ saját magára mondta ki a halálos ítéletet, és ez az ítélet nem csak az e világ istenére (a sátánra) vonatkozik, hanem minden olyan emberre, aki a Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatát elutasítja, nem fogadja be!!! Ha nem ítéled meg magadat, akkor nincs kegyelem ami kiáradna az életedbe. Az újjászületés után senki nem lett szent, és tiszta ember. Az újjászületés után rendszeresen, folyamatosan ahogy a Szentlélek vezeti, és szól az Ige az emberhez, hogy az ember megítélje önmagát, alárendelje magát az Isten Igéjének. Ha ezt megteszed több kegyelmet kapsz, de ha ezt nem teszed egyre inkább sodródsz ki a kegyelemből
 föld pedig romlott volt Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekintett azért Isten a földre, és íme meg vala romolva, mert minden test megrontotta az ő útját a földön. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk: és íme elvesztem őket a földdel egybe. Mózes I. könyve 6. 11-13
Ahogy látjuk Noé idejében is, a föld megtelt erőszakossággal, és romlott dolgokkal, és a kultúra, ez a légkör ezt közvetíti az embereknek, és ezt fogadtatja el az emberekkel. De azt mondta Isten hogy elég, Ő a teremtő, Ő a világnak a fenntartója, és Ő törvényt adott a világnak, és minden bűn az Istennek a törvényét és jogrendjét megsérti. Ha Isten a felborult harmóniát nem állítaná helyre, akkor Ő nem volna igazságos, tökéletes, mindenható Isten. De rendszeresen rákényszeríti az emberiség arra, hogy beavatkozzon Isten a történelembe, emberek életébe, hogy a felrúgott megsértett Isteni rendet helyreállítsa. Amikor helyreállítás történik akkor mindig a rossznak a megítélése történik. És ha az emberek nem hajlandóak megítélni a rosszat magukban, akkor azt mondja Isten: Na majd én megítélem, a rosszat közvetlenül benned, és ha az Isten ítéli meg benned a rosszat, akkor rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. De ha te ítéled meg az Isten Igéje alapján a rosszat magadban, akkor irgalmat és kegyelmet tudsz nyerni. Amikor a bűn bejön az emberek szívébe, és leuralja a szívüket, akkor elveszítik az Isten valóságáról való meggyőződésüket. Azt mondja Dávid: Azt mondja a bolond az ő szívében: Nincs Isten. Zsoltárok könyve 14, 1 
A szívében mondja, mert a szívében elhalnak azok a képességek amelyek által az ember az Istennek a létezését feltudja fogni. Az ilyen bűnös cselekedetek amelyek ezeket a képességeket elpusztítják: például: 
A SZEXUÁLIS PERVERZITÁSOK, 
OKKULTIZMUS, 
ANYAGI ÉLETBEN A PÉNZZEL VALÓ VISSZAÉLÉSEK, 
BŰNCSELEKMÉNYEK, 
VALLÁSOS TÉVELYGÉSEK, 
ERŐSZAK, 
GYILKOSSÁGOK, és így tovább... 
Az ítélet alól csak a Jézus vérének, Jézus Krisztus személyének, és az Ő egyházának az elfogadása adja meg a kiutat minden ember számára. Aki a Szellemet és az Igét elfogadja az széttudja választani önmagában a jót a rossztól. A rossz az Isten Igéjével való együttműködéssel tűnik el belőled, és amíg a földi életünkben vagyunk addig állandóan együtt kell működni ezen a területen hogy a rossz kimenjen belőlünk. SOHA NE FELEJTSD EL, HOGYHA MEGÍTÉLED MAGADAT AKKOR NEM FOGSZ ELKÁRHOZNI! 
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. És teszek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Apostolok Cselekedetei 2,17-21

A 17-18-as versszak jelzi a kegyelemnek az idejét, hogy a kegyelem kiárad. Ha a kegyelem kiárad, akkor a menekülés útja felvillan az emberek előtt, és megtalálják a kegyelemnek az idejét. A 19-dik versszak a háború és a pusztulás idejét jelzi. A 20-dik versszak pedig a kozmikus katasztrófákat jelzi. Tehát amikor ébredés van akkor ítélet is van, az ébredést mindig az ítélet követi.

És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szóltam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. János Ev. 12, 47-48 

Ez az Ige nem a világi emberekre vonatkozik, hanem azokra az emberekre akik hallgatják a prédikációkat, az Isten Igéjét, és megmondják neked akár még szám szerint is az Igét, és mégsem hiszel benne, akkor téged nem Jézus fog kárhoztatni, hanem az Ige fog megítélni. A világot személyesen a Bíró, Jézus fogja megítélni, de az Isten házában az embereket az Ige fogja megítélni. De ha hallgatod és hagyod hogy az Isten Igéje megítéljen, akkor amikor megítél, akkor hozza a kegyelmet is számodra. 
Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. Zsidókhoz írt levél 5, 13-14 

Egy hívőben nem is tud kialakulni Krisztusban való érett kor, hogyha nem az Igét követi. Aki járatos az igazság beszédében annál kialakul a jó és a rossz közötti különbség tételre való képesség. Nem csak elméleti tudása van az igazságról, hanem az igazságban jár. A kegyelmet hozzád az Ige közvetíti nem pedig a vallás, minnél jobb a kapcsolatod az Isten Igéjével az úgy lesz, ha hallgatod és meg is cselekszed. Az érett korúságnak a fő jellemzője: a jó és a rossz közötti különbségtétel. És ha ez meg van, akkor leszel Isten számára nevelhető.

És elfeledkeztetek-é az intésről, a mely néktek mint fiaknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged; Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-é a lelkek Atyjának, és élünk! Mert ám azok kevés ideig, tetszésük szerint fenyítettek; ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa gyakoroltatnak. Zsidókhoz irt levél 12, 5-11

A fenyítés szó helyett az eredetiben nevelés van, ebben benne van az ütés, nem feltétlenül fizikai ütésre kell gondolni itt, hanem az ami megüti, szúrja, csípi belül az embert. És a megdorgálja helyett is nevel szó van. Tehát: AKIT SZERET AZ ÚR AZT NEVELI. Onnan lehet megtudni, hogy egy emberen Isten szeretete rajta van, hogy megítéli magát, alárendeli magát az Igének. A 7-11-dik versszakban is a fenyítés helyett a nevelés van.
Szerda, 2022-08-17, 4:59 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben