Isten szava
 Ábrahámmal kötött szövetség 2
És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted. Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna. Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
                             Mózes I. könyve 17, 18-20

A tizennegyedik áldás: Ismael, és Izsák. Ennek a két névnek a jelentése kifejezi az áldás tartalmát. Az Ismael azt jelenti, hogy meghallgatás, az Úr meghallgat, az Izsák pedig azt jelenti, hogy öröm, nevetés. Vagyis Istennek egy külön áldása, hogy a te életedben öröm, vidámság, és imameghallgatásod legyen.
Ez a két dolog azért összefügg egymással ugyanis ha az egyik hiányzik ha az öröm hiányzik, akkor a másik is megszűnik, az imameghallgatás.
A növekedésnek, és a szaporodásnak az áldása itt már ötödször van megerősítve.

És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.
                             Mózes I. könyve 18, 17-19

Az ötödik feltétel: Aktívan kell képviselni Istennek az igéjét a családban, és az egyházban. Megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és törvényt tévén. Tehát aktívan kell képviselni az igaságosságnak az érvényesülését, és újjászületett keresztényeknél ez a családot jelenti először. A gyereket már kiskora óta úgy kell nevelni, terelgetni, ahogy Isten beszéde ezt kijelenti.

És monda: Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közűl egyen, a melyet mondándok néked.
                             Mózes I. könyve 22, 2

A hatodik feltétel: Önátadás. Vagyis mindent át kell adnunk Istennek, és ez már a magas szintje az Isten feltételeinek, ez már nagyon nehéz. De az Isten nem kér olyat amit nem lehetne megtenni. Tehát ezen a ponton válaszút elé érkeztél, és el kell dönteni hogy az Istennek való engedelmességet azt minden felé helyezi, minden személyes kívánság, vágy, minden szoros kapcsolat, minden családi kötelék felé helyezi. És hát mindenkinek meg van az Izsákja akit a legjobban szeret, ez lehet egy tárgy is, ez lehet egy szenvedély, hobby, munka stb. 

Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.
                             Mózes I. könyve 22, 17-18

A hetedik feltétel: Engedelmesség az igének. Tehát Isten azt kéri tőlünk, hogy teljesen engedelmeskedjünk az ő beszédésnek. Itt nem a logoszról van szó, hanem a rhémáról, mert az Izsák az egy rhéma volt Ábrahámnak. Nem arra kell gondolni, hogy Isten mindenkitől a kedvenc gyerekét kéri el, hanem a rhémára kell gondolni. Amikor kapsz egy rhémát a prédikációból pl., vagy a bibliából, akkor ne habbozzál annak engedni, hanem engedj neki.

A tizenötödik áldás: Megáldván megáldalak. Lényegében itt a második áldás megismétléséről egy magasabb szinten van itt szó. Tehát itt már dupla áldásban van részed minden területen.

A tizenhatodik áldás: Bőségesen megsokasítom a te magodat. Más szóval megsokasítva megsokasítom a te magodat. Tehát itt ugyan az a nyomatékosítás van, hogy a Szentlélek itt valamit négyzetre akar emelni, annyira ki akarja hangsúlyozni.

A tizenhetedik áldás: A te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Tehát az Ábrahám magja mi vagyunk vagyis mi ránk vonatkozik ez. Ez azt jelenti, hogy ha megtámad téged ok nélkül egy ellenség akkor annak az ellenségnek az anyagi, és tekintélyi javait Isten át származtatja te rád. Lehet hogy nem rögtön, mert örögség szerint birtokoljuk, a rendelt időben. Ugyan úgy ahogy Saul, és Dávid esetében.

A tizennyolcadik áldás: Megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Tehát azt jelenti, hogy a leszármazottainkban is tovább folytatódik az Isten munkája, és őbennük is meg áldatnak a nemzetek.

Befejezve: 2010.08.01.
Szerda, 2022-08-17, 4:15 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben