Isten szava
 A szabadulás alaptanításai
MIND AZ AMIT MINDIG IS TUDNI AKARTÁL A DÉMONOKRÓL CSAK FÉLTÉL MEGKÉRDEZNI...

Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiáltott, És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje. És megdorgálta őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek megszaggatta őt, és fennszóval kiáltva, kiment belőle. És mindnyájan elálmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki? És azonnal elment az ő híre Galilea egész környékére. Márk Ev. 1, 23-28

A 23-dik versben a görög eredetiben úgy lehetne fordítani, hogy egy gonosz tisztátalan szellemnek a befolyása alatt volt. Figyeld meg hogy ez a gonosz szellem, rögtön észrevette, hogy ki volt Jézus, az ő tanítványai több mint egy évig nem tudták észrevenni. A 25-dik versben a görög eredeti azt jelenti, hogy legyen rajtad szájkosár és gyere ki belőle. Jézus nem csak az emberrel foglalkozott, hanem ezzel a szellemmel az emberben, egy másik személy volt ebben az emberben. 

Estefelé pedig, a mikor leszállt a nap, mind ő hozzá vitték a betegeseket és az ördöngősöket. Máté Ev. 1,32 

Az ördöngős az eredetiben démonizáltat jelent. 

A nap lementével pedig, mindenek, a kiknek különféle betegeik valának, ő hozzá vivék azokat; ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván: Te vagy ama Krisztus, az Isten Fia! De ő megdorgálván, nem engedé őket szólani, mivelhogy tudták, hogy ő a Krisztus. Lukács Ev. 4,40-41 
Láthatod hogy a gyógyulás, és a szabadulás szolgálata összefüggő. Nagyon gyakran a betegek úgy gyógyultak meg, hogy a gonosz szellemek kimentek belőlük, és Jézus mindegyikőjükre rátette a kezét. Először is tudnod kell, hogy a démonok személyek test nélkül és minden vágyuk az hogy egy testbe beköltözhessenek. Leginkább emberi testre vágynak, de inkább belemennek egy kutya, vagy egy disznó vagy állatoknak a testébe, mint sem hogy teljesen megfosztassanak a testtől. Nem akarnak test nélkül maradni ez gyötrés számukra. A sátán két fő feladatot adott nekik: 
1. HOGY VISSZATARTSANAK ATTÓL, HOGY MEGISMERD KRISZTUST MINT MEGVÁLTÓDAT 
2. VISSZATARTSANAK TÉGED ATTÓL, HOGY KRISZTUST HATÁSOS MÓDON TUDD SZOLGÁLNI. 
Most meg kell különböztetnünk a testet a démonoktól: A test az az ó embernek a természete, a testi természet. A démonok pedig olyan személyek, akik beköltöznek és a személyiségednek bizonyos területeit elfoglalják. A test az a dög, a démonok pedig a keselyük amelyek rászállnak a dögre. Jézus azt mondta, ahol a test van, ahol a dög van odagyűlnek a keselyük Máté Ev. 24,28 És biztos lehetsz abban, hogy ahol az embernek az újjá nem született teste, a testiességében, a bűnösségében ki van téve ott gyűlni fognak a keselyük. Mi a gyógyszer a test számára? A kereszt! A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Galata levél 5, 24 És mi a megoldás a démonok számára? Ki kell köhögni, ki kell vetni magadból. 
A démonok működésének jellemzői: 
1. Édesgetés, csalogatás: A démonok csalogatnak, megkísértenek téged a gonosszal.
2. A démonok zaklatnak, követnek, és tanulmányoznak téged. Tudják a gyenge pillanataidat, tudják hogy mikor tudnak beköltözni. 
3. Ezek a démonok kínoznak, a biblia beszél a kínzókról a Máté evangéliuma 18, 34-ben. Sokszor a meg nem bocsájtás miatt kerülsz a kínzók kezébe. Elmebeli kínzás: például hogy attól félsz hogy megbolondulsz. Szellemi kínzás: amikor a vádló, hazug szellem azzal vádol, hogy a megbocsáthatatlan bűnt követted el, a Szentlélek káromlását. De hogyha téged ez a gondolat zavar, ettől aggódsz, akkor nem követted el, ugyanis aki ezt elkövette az egyáltalán nem törődik ezzel hogy elkövette volna. 
4. Kényszerítenek: kényszerítő a cigarettázás, az alkoholfogyasztás, de a kényszerítő evés is. A falánkság ugyanolyan probléma mint az alkohol csak ez elfogadható. A gyülekezetben nem lehetsz alkoholista, de lehetsz falánk. De például a beszédben is kényszeríthetnek, beszédesség. 
5. A démonok rabszolgaságba, szolgasorsba taszítanak, például a szexuális függőség. Ha például ha elkövettél egy szexuális bűnt, de megbánod, megtérsz, Jézushoz mész, elfogadod a megbocsátást, és megtisztítást, és a megigazítást. Ezután mintha nem is vétkeztél volna igaz emberként élsz, de hogy ha ezek után még mindig benned van egy erős vágy, hogy ugyan azt a bűnt még egyszer elkövessed annak ellenére hogy gyűlölöd, akkor szolgaságban vagy. Egy nagyon általános példája ennek az önkielégítés. Ha most a 4. és 5. pontot összeteszed, kiadja a szenvedélyeket. KÉNYSZERÍTÉS + SZOLGASÁGBA DÖNTÉS = SZENVEDÉLY A legáltalánosabb és a legújabb szenvedély a tv. A tv ugyan olyan függőség lehet nagyon sok embernél mint az alkohol. 
6. Beszennyeznek: Azt teszik hogy tisztátalannak érezd magad, különösen akkor mikor imádod Istent bármi amikor ekkor feljön benned, például egy tisztátalan kép vagy szó, és ellenáll ennek, majdnem mindig démonikus. Vagy amikor a bibliát akarod olvasni, este 10-kor nem sokkal utána elálmosodsz, de ha például a tvt néznéd fenn tudnál lenni éjfélig is. Egy természetfölötti erő örül annak ha tvt néznek, és gyűlöli ha olvassák a bibliájukat. 
7. A démonok megcsalnak, becsapnak. A szellemi tévelygésnek minden formája démonikus. A megcsalás előtt az ajtót mindig a büszkeség nyitja meg. 
8. A démonok meggyengítenek, beteggé tesznek, vagy fáradttá. Létezik a fáradtság démona is. De meg is ölnek a démonok. Ne feledd a sátán embergyilkos, ha most mind ezt egy szóval összefoglaljuk akkor az a NYUGTALANSÁG. A démonizált emberek általában némely területen nyugtalanok. Hogyha ezek jelen vannak az életedben vagy több belőlük mint egy, vagy hogyha valamelyik nagyon intenzív akkor kezd el ezeket megfigyelni, valószínűleg szabadulásra van szükséged. 

Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén! Példabeszédek könyve 25, 28

Az embereknek a természetét, belső személyiségét egy városhoz hasonlítja. Ugyanúgy tebenned is és énbennem is van egy város különböző negyedekkel, jellegzetes lakókkal mindegyik területen. 
Szóval ott tartottunk hogy az embernek a belső személyiségét egy városhoz hasonlítja. Az ember természetének vagy személyiségének a területei:
1. ÉRZELMEK ÉS A VISELKEDÉSEK, VISZONYULÁSOK: Az én személyes véleményem az hogy minden negatív érzelem és viszonyulás mögött egy gonosz szellem van. Harag, félelem, magány, nyomorúság, önsajnálat, büszkeség, irigység nagyon hosszú lista létezik. Az a tény hogy ha te megtapasztalod hogy haragszol, nem feltétlen azt jelenti hogy benned van a harag démona. De hogy ha a te haragod azokba a kategóriákba esik mint az említett Igék akkor valószínűleg benned van. Léteznek bizonyos gyökérproblémák amelyekből a többi fakad. A legnagyobb egyes gyökérprobléma az elvetettség. Az elvetettség egy egész sorozat problémához vezet. Magány, nyomorúság, önsajnálat, depresszió, csüggedés, és ha már olyan messzire jutottál, két út között választhatsz. Az egyik a halál hogy ha az illető passzív, a másik pedig az öngyilkosság ha az illető aktív. Szerintem senki sem követ el öngyilkosságot valaha is, hanem csak egy gonosz szellem inditatására. Ez az én személyes véleményem bebizonyítani nem tudom. Egy másik nagyon jellegzetes probléma a lázadás, ami keserűséghez , gyűlölethez, haraghoz, erőszakhoz vezet. 
2. AZ ELME TERÜLETE: Bizonyos értelemben az elme a csatatér. Jellegzetesen az elmét támadó szellem a kételkedés, hitetlenség, zavarodottság, határozatlanság, és az őrültség szelleme. Olyan emberek akik okkultizmussal foglalkoztak szinte mindig zavarodottsággal küszködnek. A depresszió lehet érzelmi vagy értelmi, nem számít hogy hol van, lényeg az hogy jelen van. 
3. A NYELV TERÜLETE: Nagyon sok jellegzetes nyelv démon létezik. A legfontosabb a hazugság szelleme. Vannak emberek akit kényszerűségből hazudnak, észre sem veszik amikor hazudnak. Vannak gyülekezetbe járó démonok kritika, és pletyka. Káromlás szelleme, tisztátalan negatív beszéd. 
4. A SZEX TERÜLETE: Először is a szex nem gonosz, hanem jó, ezt a félreértést tisztázni kell. Istenteremtette a férfit, és a nőt mint nemi lényeket. Szerintem minden formája a kényszerítő tévelygésnek démonikus kivétel nélkül. Önkielégítés, házasságtörés, paráznaság, homoszexualitás, leszbikusság, nemek elváltoztatása, minden fajta félelmetes perverzió stb.
5. ÉLVEZETEK, GYÖNYÖR TERÜLETE: Perverz elfordult vágyak és étvágyak. Az I. János 2, 16 beszél a test kívánságáról. Létezik egy démoni erő ami a szemeket kontrollálja. Némely férfi nagyon különös módon néz a nőkre, és képtelen ezen változtatni. Ez egy démon ami a szemeiben összpontosul. A falánkság nagyon jó példája a megromlott étvágynak. 
6. AZ OKKULTIZMUSNAK AZ EGÉSZ TERÜLETE: Minden egyes része démonikus, még a tiszteletre méltó részei is. Nem tanácsolnám neked jóga gyakorlatokba kezdjél. Nem kell jógáznod hogy fizikailag egészséges legyél. Az Úr majd ad neked egészséget. Hidd el az okkultizmus egy sötét mély lyuk, verem egyike az olyan barlangoknak ahová csak befelé látszanak lábnyomok, és sohasem kifelé.
7. MINDEN HAMIS VALLÁS: Iszlám, mormon, jehova tanúi, budhizmus, hinduizmus, és bizonyos tekintetben a júdaizmus is. Nincs olyan hamis vallás ami mögött ne egy démon állna. A sátán szakértő a vallás területén, ez a fő terület amelyen munkálkodik.
8. MINDENFÉLE ERETNEKSÉG: Az eretnekség alatt azt kell érteni ha eltérnek a keresztények a hittől. Timóteushoz irt I. levél 4, 1-3 Bölcsen kell enni, de nem szabad ebből vallást csinálni. 
9. A FIZIKAI TESTÜNK TERÜLETE: Epilepszia, de nagyon sok más is. Ezek a területek voltak a démonok fő tevékenységei. 
HOGYAN JUTNAK BE A DÉMONOK AZ EMBER SZEMÉLYISÉGÉBE ÉS ÉLETÉBE?

1. OKKULT HÁTTÉR: Valahol a családod történetében jelen volt az okkultizmus.
2. HA TE MAGAD VOLTÁL KAPCSOLATBAN AZ OKKULTIZMUSSAL: Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, a ki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Mózes v. könyve 18, 10-12 Sok keresztény játszadozik a horoszkópokkal, és azt gondolják hogy ezek ártalmatlanok, de ha Mózes idejében játszadoztál volna horoszkópokkal, a Mózesi törvény szerint a halál várt volna rád. Ez Isten válasza az efféle foglalatosságokra. 
3. A SZÜLETÉSEKET MEGELŐZŐ BEFOLYÁSOK: Azok a dolgok amíg az alatt történtek míg az ember az anyaméhben volt. Sok ember életének ebben az időszakában történt hogy démonizálodott. A leggyakoribb ok az elutasítás. Hogy ha jövendőmondó, vagy ehhez hasonló személyhez mész hogy megtudd hogy mi fog történni a kisbabáddal, akkor te nagy hátránnyal indítod el az életnek még mielőtt a világra jött volna. 
4. LELKI BEFOLYÁSOK: Sok olyan ember van aki másokat úgynevezve lelki gondolatokkal és uralkodásokkal kontrollál és manipulál. Két ronda szó van ebben uralkodás és manipulálás és akárhol találkozol ezekkel, az ördöggel találkozol.
5. NYOMÁSOK A KORAI GYERMEKKORBAN: A gyerek szelleme és érzelmi eleje nem elég erős ahhoz hogy távol tartson egy állandó démoni nyomást. Mert a hol irígység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Jakab levele 3, 16 Tehát ahol veszekedés és diszharmónia légköre van a szülők között, ez olyan állapotot teremt ahol a gyerek automatikusan ki van téve démoni befolyásnak. A démoni problémák 90%-ban 5 éves életkor elérése előtt kezdődnek az emberi életben, és a szülők felelősek ezért a helyzetért. 
6. EGY GYENGE PILLANAT VAGY GYENGE ÁLLAPOT: Ez lehet érzelmi vagy fizikai gyengeség is. Érzelmi gyengeség lehet például egy lány házasodni készül, és az utolsó pillanatban a jegyesség felbomlik, és ő átadja magát a csalódottság szellemének, és egy életen keresztül megtört, keserű személy lesz. Tehát ha te valamire ráépíted a reménységed, és ez nem jön össze akkor lehetséges hogy megnyillik a személyiséged gonosz erők számára. Fizikai gyengeség lehet például ha valakit eltalálnak egy baseball labdával vagy más esetben beüti a fejét, és ennek következtében az epilepszia szelleme kapva kap az alkalmon. 
7. BŰNÖS CSELEKEDETEK ÉS SZOKÁSOK: Ha megmaradsz egy bizonyos bűnös szokásban biztos lehetsz benne, hogy előbb vagy utóbb ez démonikussá válik.
HOGYAN TUDUNK MEGSZABADULNI? 

1. Légy alázatos
2. Légy őszinte
3. Megvalld a hitedet Krisztusban, mert ő a megvallásod főpapja.
4. Valld meg az ismert bűnödet amit te vagy az őseid követtek el.
5. Térj meg minden bűnből. A ki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; a ki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Példabeszédek könyve 28, 13
6. Szakíts az okkultizmussal és a titkos társaságokkal. (például: szabadkőművesség)
7. Bocsáss meg másoknak, mindenkinek kivétel nélkül. Jézus azt mondta a Márk evangéliuma 11, 25-ben hogy amikor megállsz imádkozni bocsáss meg azoknak akik vétkeztek ellened.
8. Kilehelni, el kezdesz kilehelni.

MIÉRT NEM SZABADULNAK MEG NÉMELY EMBEREK?

Alapjában véve azért nem mert nem tartják be a feltételeket. 
1. A megtérés hiánya.
2. Az elszántság hiánya, passzívitás.
3. Rossz motívumok. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Jakab levele 4, 3 Nem csak azért szabadulunk meg hogy szabadok legyünk, hanem azért hogy szolgáljuk az Urat.
4. Önközpontúság. Az önközpontúság meghívás a démonok munkálkodása számára.
5. Hogyha valaki nem szakít az okkultizmussal, és minden olyan tárgytól ami ezzel kapcsolatos, vagy babonasághoz tartozó tárgy, ezek démonikusak.
6. Ha valakinek nem sikerül rossz lelki kapcsolatokat megszakítani.
7. Ha átok alatt van valaki. 
8 Hogyha valaki nem tudja megvallani konkrétan azt a bűnt amelyet elkövetett, például az abortusz.
9. Hogyha valaki nincs elválasztva a vízkeresztség által. Tehát a vízkeresztség hiánya.
10. Ha egy ember része egy nagyobb csatának, egy nagyobb műveletnek ami közös akciót igényel. Némely ember a sátánnak a csatamezője, és a sátán nem engedi el őket, nem önmaguk miatt, hanem amiatt amit képviselnek.

HOGYAN TUDOD MEGTARTANI A SZABADSÁGOT, SZABADULÁSODAT?

1. Tedd Jézust Úrrá az életedben.
2. A dicséret palástja. Amikor dicséred az Urat jobban bosszantod az ördögöt mint ahogyan ő tud bosszantani téged. 
3. Vedd fel az Istennek a teljes fegyverzetét, ez nem választási lehetőség Efézusi levél 6, 12-14
4. Isten Igéje szerint éljél. Máté evangéliuma 4, 4 Nem élhetsz az érzelmeid alapján, ez a legveszélyesebb dolog amit tehetsz!!! Ezt a sorrendet kövesd: a Tények, a HIT, és az ÉRZÉSEK. Az Isten Igéjében vannak a tények lefektetve, a hit hiszi ezeket a tényeket, és az érzések követik ezt a kettőt. 
5. Vesd alá magadat Istennek, és állj ellene az ördögnek. Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Jakab levele 4, 7
6. Megfelelő közösség. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. János I. levele 1, 7
7. Légy fegyelmezés alatt, és fegyelmezd magadat, tehát kell hogy legyen önuralmad. Aki nincs fegyelmezés alatt az lázadóvá válik, és a lázadás olyan mint a varázslás. Abban a pillanatban mikor lázadóvá válsz, kiteszed magadat a varázslás szellemének. A legtöbb keresztény átadja magát a hangulatainak, az ötleteinek, a képzeleteinek, de nem vagy szabad hogy ezt megtegyed. Ez ugyan olyan veszélyes mint hogyha odaadnád magadat a szexuális befolyásoknak, benyomásaidnak. 
8. Tedd Jézust központtá. Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme: És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. János evangéliuma 12, 31-32 Jézusra figyelj, Jézusra összpontosíts, ne a démonokra összpontosíts, ne adj az ördögnek túl nagy publicitást, és ne lássál démont minden egyes fa alatt, és minden pohárban.
Szerda, 2022-08-17, 4:33 AM
Üdvözöllek Vendég
Nyitólap | Regisztráció | Belépés
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
free counters
Belépés
Keresés
Barátaink:
  • Honlap létrehozása
  • TOP 100
  • Zene
  • Ajándék
  • Mini-chat

    Copyright MyCorp © 2022
    Szeretnék ingyenes honlapot a uCoz rendszerben